DODAVATEL KOMPLETNÍCH SLUŽEB V OBLASTECH:
 • výstavba, údržba a rekonstrukce NTL, STL, VTL plynovodů včetně přípojek a ostatních plynárenských zařízení

 • provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu

 • výstavba vodovodů, kanalizací a ČOV

 • výstavba parovodů a horkovodů

 • dodávky a rekonstrukce vodoinstalace, odpadů

 • vytápění

 • elektriKÁŘSké práce, servis plynových spotřebičů,             výchozí a provozní revize elektro a plyn

 • odborné prohlídky komínů a kouřovodů

 • autorizované měření emisí malých spalovacích zdrojů do 200 kW

 •  

   

  Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů
  ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ PRO ZEMNÍ PLYN
   

   

   
  Naše společnost je členem ASPP              Název projektu:
  „Udržování a růst odborností zaměstnanců členských firem ASPP“